test carga mental
350 milions de persones a tot el món pateixen depressió.
6 de cada 10 persones que pateixen depressió tenen una recaiguda com a mínim a la seva vida.

Què és la depressió

La depressió és un trastorn mental que afecta la nostra manera de pensar i sentir, generant un sentiment de profunda tristesa i neguit, ansietat, així com una tendència a allunyar-nos de les persones del nostre entorn més proper i una pèrdua de l'interès per activitats que abans gaudíem o realitzàvem de forma quotidiana.

La depressió genera una sèrie de símptomes físics i mentals que poden variar en intensitat en funció de la gravetat del trastorn i d'una altra sèrie de factors de tipus genètic i psicosocial que afecten a la persona.

Símptomes depressió lleu

Els símptomes d'una depressió lleu inclouen:

 • Estat d'ànim irritable o decaigut
 • Dificultat per conciliar el son o excés de el mateix
 • Canvis en la gana (augment o reducció de pes)
 • Cansament i sensació de fatiga
 • Anhedonisme o falta d'interès

Símptomes depressió moderada

Els símptomes d'una depressió moderada inclouen els ja descrits en el cas d'una depressió lleu experimentats amb una major freqüència i intensitat, principalment pel que fa a les dificultats per conciliar el son, a la fatiga i a l'anhedonia. A més, poden sorgir altres com l'absència de desig sexual, baixa autoestima, els sentiments d'inutilitat o culpa i problemes d'atenció i concentració.

Símptomes depressió greu

Els símptomes d'una depressió greu comprenen els descrits en els casos de la depressió lleu i la moderada, als quals cal afegir a més un sentiment de malestar i desesperança persistent que sol anar acompanyat, en els casos més severs, de pensaments autolítics o de suïcidi que requereixen d'atenció psiquiàtrica immediata.

Encara que habitualment es parla de depressió per fer referència a el trastorn depressiu major, hi ha una altra sèrie de trastorns relacionats o amb simptomatologia similar que destaquem a continuació:

Depressió major

La depressió major o trastorn depressiu major és el que comunament coneixem tots per depressió clínica i es caracteritza per un estat d'ànim baix i persistent, acompanyat de baixa autoestima i pèrdua d'interès (anhedonia) per les activitats que normalment es consideren agradables. Per al seu diagnòstic han de descartar altres afeccions amb simptomatologia coincident, com la distímia, el trastorn adaptatiu amb ànim depressiu o el trastorn bipolar.

Depressió estacional

La depressió estacional o també conegut com a trastorn afectiu estacional està relacionat amb els canvis d'estació, començant i finalitzant generalment en la mateixa època cada any. Els símptomes de tipus depressiu comencen a la tardor i persisteixen durant els mesos d'hivern, i típicament inclouen: estat d'ànim decaigut i irritable, malestar general, desmotivació, dificultats per agafar el son i anhedonia.

Depressió endògena

La depressió endògena es diferencia del trastorn depressiu major que tots coneixem en les causes que li atribuïm: factors interns en lloc d'externs. Això vol dir que les causes d'aquest tipus de depressió serien endògenes i no exògenes, com poden ser els esdeveniments vitals de la persona (la pèrdua d'un ésser estimat, una experiència traumàtica, etc.). Els factors endògens apunten a determinats components genètics, que podrien activar-se més a la tardor i hivern.

Trastorn distímic - Distimia

El trastorn distímic o distímia és un tipus de depressió més lleu i persistent. El que la diferència del trastorn depressiu major és la seva durada i intensitat: a la distímia, els símptomes es mantenen de forma continuada en el temps i el nivell d'intensitat dels mateixos és significativament menor que en el seu "germana gran". Amb tot, per a ser diagnosticada la simptomatologia ha de romandre constant durant al menys 2 anys.


Ansietat i depressió

La depressió i l'ansietat crònica es poden solapar parcialment: més de la meitat dels que pateixen qualsevol d'aquests problemes de salut mental presenta també l'altre. En aquests casos, se sol parlar de trastorn mixt ansiós-depressiu. Aquest quadre clínic es caracteritza, principalment, per un sentiment de tristesa i ansietat persistent, amb una durada de al menys un mes. La resta de símptomes que sorgeixen són molt similars als d'un quadre depressiu típic.


Persones més vulnerables a la depressió

Hi ha certs factors de risc que poden propiciar que la depressió aparegui més fàcilment. Una d'aquestes condicions és la primera infància, un període crític per al desenvolupament de la personalitat que no hem de descuidar per reduir les probabilitats d'aparició en el futur. Un altre factor és la genètica, que no podem controlar. I una tercera condició: els nostres hàbits de conducta i pensaments. Les persones més optimistes, amb fortalesa i resilients són menys propenses a patir aquest tipus de trastorns.

El confinament perllongat per la pandèmia de coronavirus és un factor de risc per a l'aparició i exacerbació de la depressió o els símptomes depressius, sobretot en persones predisposades o amb patologies psiquiàtriques prèvies. Aquesta nova realitat que ens ha tocat viure és un dur tràngol per a aquelles persones que han de enfrontar-se per primera vegada a una situació que no han viscut mai, posant a prova els seus mecanismes d'afrontament psicològic.

Si pateixes de depressió o de símptomes depressius a conseqüència del confinament i la pandèmia que vivim, i especialment si pateixes alguna patologia psiquiàtrica de base és recomanable que demanis consell psicològic el més aviat possible. Aturar la depressió en les fases inicials amb ajuda d'un professional marcarà la diferència, i millorarà el pronòstic i, possiblement, la intensitat i durada de l'episodi depressiu.
Comença ara la teva Sessió Orientativa sense cost!

Comença ara la teva Sessió Orientativa sense cost!

Privada i amb atenció immediata!

La Sessió Orientativa et permet saber com funciona Psonríe i que un professional t'ajudi a identificar i definir la teva consulta perquè siguis més efectiu en les teves sessions de teràpia online i no té cap cost.

Sortir d'una depressió s'ha de dur a terme sota la tutela d'un professional qualificat. Afrontar un episodi depressiu amb ajuda psicològica et garanteix un millor pronòstic de la malaltia i poder alleujar la simptomatologia amb eines professionals i útils que el psicòleg et proporcionarà durant el tractament. Cada vegada es demana més la teràpia online perquè permet parlar amb el teu psicòleg a l'instant, les 24 hores del dia i sense esperes, i a més s'obtenen els mateixos resultats que de forma presencial.

La teràpia online és ja una de les alternatives més demandades per abordar la depressió i els símptomes depressius, sobretot en un context de confinament o quarantena com el que actualment vivim. L'ajuda psicològica és necessària per sortir de la depressió i aprendre tècniques i procediments que podem posar en marxa en el nostre dia a dia per a conviure millor l'estrès i la tensió d'aquests moments tan complicats.
Comença ara la teva Sessió Orientativa sense cost!

Comença ara la teva Sessió Orientativa sense cost!

Privada i amb atenció immediata!

La Sessió Orientativa et permet saber com funciona Psonríe i que un professional t'ajudi a identificar i definir la teva consulta perquè siguis més efectiu en les teves sessions de teràpia online i no té cap cost.

La depressió postpart és un trastorn que pot afectar algunes dones després de donar a llum. Els símptomes més habituals són sentiments intensos de tristesa, ansietat, malestar general, fatiga i falta d'interès que dificulta realitzar les activitats diàries que es necessiten dur a terme, com la cura de si mateixes, del nounat i d'altres persones.

La depressió postpart, a l'igual que qualsevol altre tipus de depressió, necessita ser tractada per un professional qualificat. La teràpia online, que permet parlar amb un psicòleg de forma immediata i des de casa, és una eina útil perquè les mares afectades puguin desfogar-se i aprenguin a manejar el torrent de noves emocions que apareixen després de donar a llum.
Comença ara la teva Sessió Orientativa sense cost!

Comença ara la teva Sessió Orientativa sense cost!

Privada i amb atenció immediata!

La Sessió Orientativa et permet saber com funciona Psonríe i que un professional t'ajudi a identificar i definir la teva consulta perquè siguis més efectiu en les teves sessions de teràpia online i no té cap cost.

Per combatre l'impacte psicològic que implica la tornada a la rutina, és recomanable seguir una sèrie de pautes:

 1. Tornar uns dies abans a la teva residència habitual
 2. Recuperar les rutines d'exercici físic i els bons hàbits alimentaris
 3. Normalitzar els horaris progressivament
 4. Planificar objectius i metes realistes (de menys a més complexitat)
 5. Prioritzar les tasques laborals més importants i immediates
 6. Acceptar i gestionar les emocions que tinguem a partir d'ara
 7. Sigues indulgent i permet-te cometre errors
 8. Demana ajuda professional si veus que tu sol no pots amb tot

No totes les persones són capaces d'adaptar-se per si soles a un nou període laboral després d'haver passat una llarga temporada de vacances i seguir rigorosament les pautes recomanades. Quan apareix la depressió postvacacional hem de sol·licitar ajuda d'un professional. La teràpia psicològica ens servirà per reorientar els nostres objectius vitals i posar ordre en el dia a dia per superar les nostres pors i adaptar-nos de nou a la vida quotidiana.
Comença ara la teva Sessió Orientativa sense cost!

Comença ara la teva Sessió Orientativa sense cost!

Privada i amb atenció immediata!

La Sessió Orientativa et permet saber com funciona Psonríe i que un professional t'ajudi a identificar i definir la teva consulta perquè siguis més efectiu en les teves sessions de teràpia online i no té cap cost.

La depressió també pot donar-se en nens i és un trastorn que interfereix en el seu desenvolupament de forma significativa. Els símptomes no difereixen molt dels que apareixen en un adult, a excepció potser de l'estat d'ànim, que en els nens tendeix a la irritabilitat més que a la tristesa. Quan detectem que el nostre fill pateix depressió, hem de sol·licitar ajuda professional.

L'objectiu principal com a pares és identificar quan els nostres fills tenen un problema. La depressió infantil és un trastorn mental que provoca nombroses dificultats en els menors i la tasca dels progenitors és aprendre estratègies d'afrontament que pot ensenyar-los un professional i que siguin útils per abordar aquest tipus de problemes en el dia a dia. Un psicòleg expert en infància els proporcionarà les eines necessàries per superar aquest i qualsevol altre problema psicològic.
Comença ara la teva Sessió Orientativa sense cost!

Comença ara la teva Sessió Orientativa sense cost!

Privada i amb atenció immediata!

La Sessió Orientativa et permet saber com funciona Psonríe i que un professional t'ajudi a identificar i definir la teva consulta perquè siguis més efectiu en les teves sessions de teràpia online i no té cap cost.

Les persones grans són un grup de població vulnerable a la depressió, donat l'alt percentatge que pateix patologies prèvies i porta confinat en soledat durant un temps prolongat. El confinament per la pandèmia ha disparat els problemes psicològics en persones grans, amb símptomes propis de la depressió i altres com la solitud, la irritabilitat o la desesperança.

La gent gran també pot beneficiar-se de l'ajuda psicològica. Precisament, un dels objectius de la teràpia online és fer més assequible i accessible el tractament psicològic a aquestes persones, que moltes vegades es troben soles o no poden desplaçar-se a una consulta presencial. El psicòleg pot ajudar-los a afrontar millor el trànsit a la nova normalitat després del confinament.
Comença ara la teva Sessió Orientativa sense cost!

Comença ara la teva Sessió Orientativa sense cost!

Privada i amb atenció immediata!

La Sessió Orientativa et permet saber com funciona Psonríe i que un professional t'ajudi a identificar i definir la teva consulta perquè siguis més efectiu en les teves sessions de teràpia online i no té cap cost.

La depressió en un dels membres de la parella pot arribar a afectar la salut mental de l'altre membre. Tenir un cònjuge amb depressió pot augmentar els episodis depressius i fins i tot precipitar patologies prèvies que no havien estat diagnosticades. Les situacions de confinament prolongat, com la que vivim actualment, són també un factor de risc que multipliquen la probabilitat de patir depressió i trastorns relacionats.

En cas de detectar que algun dels membres de la parella pateix simptomatologia pròpia de la depressió, com poden ser els sentiments de desesperança, la manca d'interès i motivació, dificultats per agafar el son o l'estat d'ànim irritable i ha perdut, és important sol·licitar l'ajuda d'un professional expert en teràpia de parella que pugui ajudar a tots dos membres a solucionar aquest i altres problemes psicològics.
Comença ara la teva Sessió Orientativa sense cost!

Comença ara la teva Sessió Orientativa sense cost!

Privada i amb atenció immediata!

La Sessió Orientativa et permet saber com funciona Psonríe i que un professional t'ajudi a identificar i definir la teva consulta perquè siguis més efectiu en les teves sessions de teràpia online i no té cap cost.

Què és Psonríe?

Psonríe és un servei d'atenció psicològica online que brinda el suport i l'acompanyament professional necessari perquè t'enfrontis de manera més sana i eficaç als teus reptes del dia a dia.

home.what_experts

Psicòlegs professionals

Fem una rigorosa selecció de psicòlegs col·legiats i amb experiència.

home.what_anonymous

100% Privat

T'oferim un context segur i privat perquè parlis amb total confiança.

home.what_online

Teràpia online

Fes les sessions online, des d'on vulguis i quan vulguis, tots els dies de l'any.

home.what_instant

Sessions a l'instant

Contacte sempre que ho necessitis amb un professional, les 24 hores del dia.

Pas a pas s'arriba lluny

Plataformas

Només has de seguir aquests 4 senzills passos:

home.work_download

Descarrega l'app de forma gratuïta o accedeix a través de la nostre web.

home.work_step_1_img

Crea el teu perfil. Tota la informació és 100% privada i segura.

home.work_step_2_img

Viu l'experiència de parlar amb un psicòleg col·legiat a l'instant.

home.work_step_3_img

T'acompanyarem en el procés per millorar el teu benestar emocional.

Top